mockup_podium_mossos.webp
logo_mossos.webp

Aplicació mòbil per preparar-te les oposicions de Mossos d'Esquadra

  • TESTS actualitzats i argumentats
  • TEMARI oficial per consultar-lo en línia
  • EXÀMENS d’anys passats
  • PODCASTS de tot el temari
  • PSICOTÈCNICS APTITUDINALS

Preus de les subscripcions

OEF Mossos és una aplicació mòbil que funciona per subscripció. Tots els preus corresponen al preu de quota que es paga de forma periòdica (mensualment, trimestralment, semestralment o anualment) que et dones de baixa.

Agent

Àmbit A Coneixements de l'entorn
Mensual 5.99 €
Més popular Trimestral 14.38 € És com si el mes sortís a 4.79 €*
Semestral 19.77 € És com si el mes sortís a 3.30 €*
Anual 28.75 € És com si el mes sortís a 2.40 €*
9 podcasts 1699 preguntes tipus test 10 simulacres
Des de 2.40 €/mes
Àmbit B Institucional
Mensual 5.99 €
Més popular Trimestral 14.38 € És com si el mes sortís a 4.79 €*
Semestral 19.77 € És com si el mes sortís a 3.30 €*
Anual 28.75 € És com si el mes sortís a 2.40 €*
8 podcasts 1678 preguntes tipus test 14 simulacres
Des de 2.40 €/mes
Àmbit C Seguretat i policia
Mensual 5.99 €
Més popular Trimestral 14.38 € És com si el mes sortís a 4.79 €*
Semestral 19.77 € És com si el mes sortís a 3.30 €*
Anual 28.75 € És com si el mes sortís a 2.40 €*
8 podcasts 935 preguntes tipus test 9 simulacres
Des de 2.40 €/mes
Àmbit D Cultura i actualitat
Mensual 5.99 €
Més popular Trimestral 14.38 € És com si el mes sortís a 4.79 €*
Semestral 19.77 € És com si el mes sortís a 3.30 €*
Anual 28.75 € És com si el mes sortís a 2.40 €*
1221 preguntes tipus test
Des de 2.40 €/mes
Exàmens Anys anteriors
Mensual 2.99 €
Més popular Trimestral 7.18 € És com si el mes sortís a 2.39 €*
Semestral 9.87 € És com si el mes sortís a 1.64 €*
Anual 14.35 € És com si el mes sortís a 1.20 €*
171 preguntes tipus test 7 simulacres
Des de 1.20 €/mes
RECOMANAT
Paquet de curs Inclou tots els mòduls del curs
Mensual 21.56 €
Trimestral 46.02 € És com si el mes sortís a 15.34 €*
Més popular Semestral 55.36 € És com si el mes sortís a 9.23 €*
Anual 74.75 € És com si el mes sortís a 6.23 €*
25 podcasts 5533 preguntes tipus test 33 simulacres
Des de 6.23 €/mes
Àmbit A Coneixements de l'entorn
Mensual 10.49 €
Més popular Trimestral 24.99 € És com si el mes sortís a 8.33 €*
Semestral 34.99 € És com si el mes sortís a 5.83 €*
Anual 49.99 € És com si el mes sortís a 4.17 €*
9 podcasts 1699 preguntes tipus test 10 simulacres
Des de 4.17 €/mes
Àmbit B Institucional
Mensual 10.49 €
Més popular Trimestral 24.99 € És com si el mes sortís a 8.33 €*
Semestral 34.99 € És com si el mes sortís a 5.83 €*
Anual 49.99 € És com si el mes sortís a 4.17 €*
8 podcasts 1678 preguntes tipus test 14 simulacres
Des de 4.17 €/mes
Àmbit C Seguretat i policia
Mensual 10.49 €
Més popular Trimestral 24.99 € És com si el mes sortís a 8.33 €*
Semestral 34.99 € És com si el mes sortís a 5.83 €*
Anual 49.99 € És com si el mes sortís a 4.17 €*
8 podcasts 935 preguntes tipus test 9 simulacres
Des de 4.17 €/mes
Àmbit D Cultura i actualitat
Mensual 10.49 €
Més popular Trimestral 24.99 € És com si el mes sortís a 8.33 €*
Semestral 34.99 € És com si el mes sortís a 5.83 €*
Anual 49.99 € És com si el mes sortís a 4.17 €*
1221 preguntes tipus test
Des de 4.17 €/mes
Exàmens Anys anteriors
Mensual 5.99 €
Més popular Trimestral 13.99 € És com si el mes sortís a 4.66 €*
Semestral 18.99 € És com si el mes sortís a 3.16 €*
Anual 27.99 € És com si el mes sortís a 2.33 €*
171 preguntes tipus test 7 simulacres
Des de 2.33 €/mes
RECOMANAT
Paquet de curs Inclou tots els mòduls del curs
Mensual 37.99 €
Trimestral 78.99 € És com si el mes sortís a 26.33 €*
Més popular Semestral 94.99 € És com si el mes sortís a 15.83 €*
Anual 129.99 € És com si el mes sortís a 10.83 €*
25 podcasts 5533 preguntes tipus test 33 simulacres
Des de 10.83 €/mes

Psicotècnics aptitudinals

Raonament abstracte
Mensual 4.99 €
Més popular Trimestral 11.98 € És com si el mes sortís a 3.99 €*
Semestral 16.47 € És com si el mes sortís a 2.74 €*
Anual 23.95 € És com si el mes sortís a 2.00 €*
615 preguntes tipus test
Des de 2.00 €/mes
Raonament espacial
Mensual 4.99 €
Més popular Trimestral 11.98 € És com si el mes sortís a 3.99 €*
Semestral 16.47 € És com si el mes sortís a 2.74 €*
Anual 23.95 € És com si el mes sortís a 2.00 €*
368 preguntes tipus test
Des de 2.00 €/mes
Aptitud verbal
Mensual 4.99 €
Més popular Trimestral 11.98 € És com si el mes sortís a 3.99 €*
Semestral 16.47 € És com si el mes sortís a 2.74 €*
Anual 23.95 € És com si el mes sortís a 2.00 €*
365 preguntes tipus test
Des de 2.00 €/mes
Aptitud numèrica
Mensual 4.99 €
Més popular Trimestral 11.98 € És com si el mes sortís a 3.99 €*
Semestral 16.47 € És com si el mes sortís a 2.74 €*
Anual 23.95 € És com si el mes sortís a 2.00 €*
806 preguntes tipus test 1 simulacres
Des de 2.00 €/mes
RECOMANAT
Paquet de curs Inclou tots els mòduls del curs
Mensual 17.96 €
Trimestral 38.34 € És com si el mes sortís a 12.78 €*
Més popular Semestral 46.12 € És com si el mes sortís a 7.69 €*
Anual 62.27 € És com si el mes sortís a 5.19 €*
2154 preguntes tipus test 1 simulacres
Des de 5.19 €/mes
Raonament abstracte
Mensual 11.49 €
Més popular Trimestral 27.99 € És com si el mes sortís a 9.33 €*
Semestral 37.99 € És com si el mes sortís a 6.33 €*
Anual 55.99 € És com si el mes sortís a 4.67 €*
615 preguntes tipus test
Des de 4.67 €/mes
Raonament espacial
Mensual 11.49 €
Més popular Trimestral 27.99 € És com si el mes sortís a 9.33 €*
Semestral 37.99 € És com si el mes sortís a 6.33 €*
Anual 55.99 € És com si el mes sortís a 4.67 €*
368 preguntes tipus test
Des de 4.67 €/mes
Aptitud verbal
Mensual 11.49 €
Més popular Trimestral 27.99 € És com si el mes sortís a 9.33 €*
Semestral 37.99 € És com si el mes sortís a 6.33 €*
Anual 55.99 € És com si el mes sortís a 4.67 €*
365 preguntes tipus test
Des de 4.67 €/mes
Aptitud numèrica
Mensual 11.49 €
Més popular Trimestral 27.99 € És com si el mes sortís a 9.33 €*
Semestral 37.99 € És com si el mes sortís a 6.33 €*
Anual 55.99 € És com si el mes sortís a 4.67 €*
806 preguntes tipus test 1 simulacres
Des de 4.67 €/mes
RECOMANAT
Paquet de curs Inclou tots els mòduls del curs
Mensual 20.99 €
Trimestral 44.99 € És com si el mes sortís a 15.00 €*
Més popular Semestral 53.99 € És com si el mes sortís a 9.00 €*
Anual 71.99 € És com si el mes sortís a 6.00 €*
2154 preguntes tipus test 1 simulacres
Des de 6.00 €/mes